Znajdź laboratorium, w którym wykonasz badanie
Znajdź laboratorium


Przypadek kliniczny – zapalenie mózgu wirusem Zachodniego Nilu

Hirsch i Warner opisali przypadek 38-letniej kobiety, mieszkanki USA stanu Massachusetts, u której pojawiły się mocny ból głowy, światłowstręt i gorączka. W sierpniu 10 dni wcześniej przebywała przez 8 dni w Saint Louis, gdzie pacjentka spędzała wakacje , spacerując po lesie i odwiedzając zoo. Dzień przed wystąpieniem objawów kobieta zauważyła ukąszenie komara i usunęła kleszcza swojemu psu. Cztery dni później pojawiła się u niej gorączka (+40°C), dreszcze, tachykardia (czyli inaczej częstoskurcz), zaburzenia świadomości, majaczenie i senność. Dodatkowo wystąpiły sztywność karku oraz objaw Kerniga, który jest charakterystycznym objawem związanym z zajęciem opon mózgowych przez stan zapalny.

Diagnostyka

Ze względu na objawy wskazujące na zapalenie mózgu do badań pobrano płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR). Pora roku, kontakt z owadami i podróż sugerują na możliwość wystąpienia kilku różnych arbowirusowych zapaleń mózgu, w tym także zapalenia mózgu Zachodniego Nilu.

Poza badaniami ogólnymi pacjentce zlecono wykonanie badań serologicznych w kierunku przeciwciał swoistych dla niektórych drobnoustrojów. W PMR wykryto przeciwciała w klasie IgM specyficzne dla wirusa Zachodniego Nilu.

Leczenie

Pacjentkę poddano z powodu zapalenia opon leczeniu empirycznego, które polega na wprowadzeniu bezzwłocznego podania leków. W przypadkach zakażeń zagrażających życiu stosuje się te antybiotyki, które zgodnie z aktualną wiedzą są skuteczne wobec danego rodzaju drobnoustroju. Leczenie to utrzymywano do momentu uzyskania wyników wcześniej zleconych badań.

Odpowiedź na leczenie

W 5. dniu zakażenia pogłębiły się trudności w nawiązaniu logicznego kontaktu z pacjentką. W 6. dniu nie potrafiła odróżnić prawej kończyny od lewej, ale zmniejszył się ból głowy i odpowiadała logicznie na pytania. Siódmego dnia pojawiły się drżenia prawego ramienia, a ósmego dnia uległ poprawie stan jej świadomości. W 9. dniu wykonany został rezonans magnetyczny mózgu, który nie wykazał odchyleń od stanu normalnego. Dzień później stan pacjentki bardzo się poprawił i 11. dnia została wypisana ze szpitala do domu.

W odróżnieniu do zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wywoływanych przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV, ang. Herpes Simplex Virus), infekcje wywoływane przez flawiwirusy (w tym przez wirusa Zachodniego Nilu) wycofują się zwykle, nie pozostawiając poważniejszych następstw.

Źródło:

Hirsch M.S., Werner B. A 38-Year-Old Woman with Fever, Headache, and Confusion. N Engl J Med 2003; 348:2239-2247.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *